galeria_bluszcz_o_galerii

HISTORIA GALERII

Tu powinno się pisać bajki

Myśl o stworzeniu galerii sztuki zakiełkowała dzięki Podkowie i jej Mieszkańcom. Historia tego miasta-ogrodu oraz cechy tutejszej społeczności dały asumpt do powstania miejsca, które będzie wypełnione działami uznanych oraz młodych artystów, przestrzeni, która będzie rozbrzmiewała muzyką na kameralnych koncertach.

Dodatkowo wnętrza Galerii pozwalają na organizowanie spotkań i warsztatów, szczególnie dla młodzieży i dzieci. Ta działalność świetnie się wpisuje w tradycję domu przy Kasztanowej 6, w którym znajdowały się od lat pracownie plastyczne (rzeźbiarskie, ceramiczne oraz malarskie), a młodzież mogła korzystać z kursów ceramicznych.

Poza atmosferą Podkowy i życzliwością podkowian, inspiracją do utworzenia Galerii był sam dom przy Kasztanowej 6. Wybudowany w latach 30-tych XX wieku, z bali modrzewiowych, z fantazyjnym dachem, o którym ktoś powiedział „tu powinno się pisać bajki”, z murowaną częścią, która przylega do Galerii (ceglana ściana z lat 30-tych XX wieku i umieszczone w niej okrągłe i trójkątne okienka z tamtego okresu stanowią piękne tło dla ekspozycji sztuki).

Nazwa Galerii nawiązuje nie tylko do wszechobecnego w Podkowie Leśnej bluszczu, ale także do międzywojennego, społeczno-literackiego, ilustrowanego tygodnika o tytule „Bluszcz”. Mimo upływu lat wiele treści zawartych w tym czasopiśmie świetnie się wpisuje we współczesną rzeczywistość…

Chcielibyśmy, żeby Galeria stała się miejscem spotkań, zarówno tych indywidulanych, kameralnych przy filiżance kawy lub lampce wina, jak i tych związanych z wernisażami, koncertami, warsztatami, promocją ciekawych książek, żeby nas łączyła!

ZAPRASZAMY DO GALERII

ZOSTAŃ NASZYM GOŚCIEM