Stowarzyszenie "Mediacja Sztuki"

Stowarzyszenia Podkowiańskich Galerii Sztuki oraz Przyjaciół Sztuki „Mediacja sztuki” powstało w celu wspierania przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych oraz edukacyjno-kulturalnych, promocji sztuki, prowadzenia warsztatów o tematyce kulturalno-artystycznej, włączania określonych grup społecznych, w tym młodzieży, w działania Stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu, a także promowania i wspierania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym CSR (ang. Corporate Social Responsibility) oraz ESG (ang. Environmental, Social and Governance).