Poetycki Bluszcz

Poetycki Bluszcz to chwila zachwytu i zasłuchania oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z Twórcą, podzielenie się opiniami nie tylko o współczesnej poezji. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu miało miejsce w lipcu 2021 r. Zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.30.

Wspominamy poetów

Gośćmi listopadowego spotkania byli poeci, którzy odeszli. Wierszami dzielili się ich przyjaciele i czytelnicy.

Piotr Matywiecki

Piotr Hubert Matywiecki (ur. 5 czerwca 1943 w Warszawie) – polski poeta, krytyk literacki, eseista, z zawodu bibliotekarz. Autor kilkunastu książek poetyckich i prozatorskich.
Sześciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike za książki: Ta chmura powraca, Twarz Tuwima, Powietrze i czerń, Którędy na zawsze, Stary gmach, Do czasu. W 1994 wyróżniony Nagrodą Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego, w 2008 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka (za Twarz Tuwima), w 2010 wyróżniony Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii książka roku oraz nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (za Powietrze i czerń), w 2011 został laureatem nagrody „Kamień” przyznawanej podczas Festiwalu Miasto Poezji, a za Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2011 w kategorii eseistyka, w 2013 nominowany do Nagrody Poetyckiej Orfeusz za tom Widownia, w 2014 otrzymał Nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Laureat Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 2016 w kategorii poezja za Którędy na zawsze. W 2019 został uhonorowany Nagrodą Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.

Piotr Müldner-Nieckowski

Piotr Müldner-Nieckowski (ur. 1946 w Zielonej Górze) jest poetą, prozaikiem i dramaturgiem. Z wykształcenia doktor nauk medycznych (lekarz internista z 50-letnią praktyką) i doktor habilitowany nauk humanistycznych (językoznawca - frazeolog i leksykograf), emerytowany profesor UKSW. Członek Związku Literatów Polskich do 1983. W 1989 był współzałożycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którego obecnie jest wiceprezesem. Jest także członkiem Polskiego PEN Clubu, Rady Języka Polskiego i Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz towarzystw naukowych. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Otrzymał m.in. Nagrodę im. Tadeusza Borowskiego (1976), Medal im. Janusza Korczaka (1982), Nagrodę I stopnia Polskiego Radia za twórczość radiową (1992), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Medal za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim (2008), Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (w dziale poezji, 2012), Nagrodę Teatru Polskiego Radia i Telewizji „Wielki Splendor” (2013), srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także nagrody zagraniczne, np. w USA (2005), we Francji (2008), w Serbii (2017).

Autor ponad 1000 publikacji, w tym książek, np.: Namiot ośmiu wierszy (poezje 1975), Ludzki wynalazek (poezje 1978), Proszę spać (opowiadania 1978), Himalaje (powieść 1979), Czapki i niewidki (powieść 1980), Śpiący w mieście (powieść 1983), Diabeł na placu Zbawiciela (powieść 1990 i 2021), Wilgoć (poezje 1997), Za kobietą tren (poezje 2001), Opaska gazowa. Poemat dyżurny (2004), Piórko. Dramaty radiowe (2007), Raz jeden jedyny, 53 opowiadania z nieustannego stanu w. (2007), Müldner & Jakób (listy literackie, z Lechem Jakóbem, 2010), Park (poezje 2011), Schody (poezje 2015), Igła (poezje, wydanie polsko-bułgarskie, 2018), Żywica (poezje 2021). Napisał ponad 70 dramatów radiowych, jest autorem trzech słowników: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego (2003, 2005, 2022), Nowy szkolny słownik frazeologiczny (2004, 2005), Wielki słownik skrótów i skrótowców (2007) i książek naukowych, np. Frazeologia poszerzona (2007), Biegański, Kramsztyk i inni (2016) oraz przekładów z języków obcych, głównie angielskiego, i felietonów.

POEZJA w lipcu i sierpniu

Kochani miłośnicy poezji!

W pierwszym roku spotkań w Galerii Bluszcz w ramach cyklu Poetycki Bluszcz swoje wiersze czytali Robert Kania, Uta Przyboś, Wojciech Kass, Agata Tuszyńska, Jolanta Mąkosa, Tomasz Jastrun, Dorota Koman, Irek Kaczmarczyk oraz mistrzynie poezji haiku Marta Chociłowska i Marysia Piasecka.

W lipcu galeria Bluszcz będzie miała przerwę wakacyjną, dlatego spotkamy się jak zawsze w pierwszy czwartek miesiąca - 4 sierpnia o godz. 19.00. Tym razem zaproszeni są piszący i czytający poezję - będzie można przeczytać zebranym napisany przez siebie wiersz albo utwór, któremu kształt nadał inny poeta.

Zapraszamy. Będzie czas na zachwyt, rozmowę i refleksję.

Agnieszka Herman i Beata Pawłowicz

Irek Kaczmarczyk

poeta, socjolog, psychoterapeuta, korzeniami z Nowej Fali - z wierszami zaangażowanymi społecznie. Mistrzowie - Różewicz (także z powodu wspólnego miasta Radomska), Kornhauser, Zagajewski. Tak o tych wierszach pisał Piotr Matywiecki: "Wiersze Kaczmarczyka łączą - bezpretensjonalnie i prosto! - zmysł socjologicznej obserwacji, wielką i bezcenną dzisiaj kulturę uczuć, dyskretne duchowe doświadczenie najlepszej próby."

Marta Chociłowska

Jej haiku, haigi, haibuny i senryu były publikowane i cytowane w czasopismach na całym świecie. Współautorka polskich i zagranicznych antologii haiku i senryu, w tym Antologii polskiej szkoły klasycznego haiku Wiśnie i Wierzby /cherry trees and willows /sakura to yanagi (red. A. Żuławska-Umeda, Japonica 2015). Autorka opracowania Pory roku w polskim kigo (2015), laureatka i  jurorka krajowych i międzynarodowych konkursów haiku;  laureatka Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej (2021) nominowana do Touchstone Award Individual Poems (Long List, 2021).

Maria Piasecka

historyk literatury, pisarka i poetka. Urodziła się w Szczecinie 19.08.1951 r., studia polonistyczne ukończyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1976 r., mieszka w Pruszkowie.

W latach 1980-2006 pracowała naukowo w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie w 1986 r. obroniła pracę doktorską. Współpracuje ze szkołami językowymi ucząc cudzoziemców języka polskiego. Jest rzeczoznawcą językowym podręczników szkolnych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Książki: Mistrzowie snu. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński (studium historycznoliterackie), Ossolineum 1992, Mgnienia (poezje i autorskie grafiki), Feeria 2012, Jedwabna pajęczyna, Dziennik współuzależnionej, (pseud. Marta Bocian), Bis 2013, Przypowieści z Ziemi Run (cykl opowiadań), TCHU 2016, W g-moll , poezje (oraz w przygotowaniu CD z inscenizacją dźwiękową), TCHU 2016.

Dorota Koman

Dorota Koman (1961), poetka (10 tomików wierszy, tłumaczenia tomików na języki: angielski, białoruski, słowacki, bułgarski), krytyk literacki, członkini SPP. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Kilkanaście lat współpracowała z Polskim Radiem (cykliczna 2-godzinna nocna audycja o książkach „Przychodzi Koman do Kosiorka” i cotygodniowe polecanie książek w „Czterech porach roku”) i TVP (m.in. w „Kawie czy herbacie” i przez ponad 6 lat co tydzień w „Pytaniu na śniadanie”).

Pracę w branży wydawniczej rozpoczęła w 1999 roku w PIW, następnie była m.in. dyrektorem ds. promocji w Ars Polonie, kierownikiem promocji Wydawnictwa Biblioteki Narodowej, redaktorem kreatywnym w WSiP, redaktorem w Prószyński i S-ka oraz redaktorem naczelnym w Wydawnictwie Arkady.

Jest laureatką Nagrody Miasta Łodzi. W 2010 roku otrzymała odznaczenie Zasłużony dla Warszawy. Od ponad 15 lat jest ambasadorką, a obecnie również częścią zespołu Fundacji „ABC XXI – cała Polska czyta dzieciom”.

Prowadzi własną firmę Przyjaciel Książki, w ramach której zajmuje się redakcją, krytyką i popularyzacją książek.

Wydała dwie płyty z poezją śpiewaną.

Przez wiele lat była jurorem w Konkursie Literackim im. J. Różewicza oraz przewodniczącą jury Konkursu Empiku „Przecinek i kropka” na najlepszą książkę dla dzieci.

Tomasz Jastrun

Tomasz Jastrun - poeta, prozaik, dziennikarz, felietonista, krytyk literacki.  Autor kilkunastu książek poetyckich i prozatorskich. Opublikował również zbiory felietonów ("Twój Styl" i "Zwierciadło"). Od 1982 do 1989 redagował w tzw. drugim obiegu pismo literackie „Wezwanie”, od 1987 był członkiem redakcji „Res Publiki”. Opublikował w podziemiu m.in. tomik wierszy „Biała łąka” i reportaże. W 1983 otrzymał nagrodę kulturalną „Solidarności” za lata 1981–1982 (poezja stanu wojennego). W 1985 otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, a w 1986 Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Kontynuował współpracę z paryską „Kulturą”, gdzie publikował artykuły i felietony pod pseudonimami Witold Charłamp i Smecz. Na łamach tego pisma pod drugim z nich rozpoczął serię felietonów „Z ukosa”, które następnie – po 1989 – kontynuował w „Rzeczpospolitej” i „Newsweeku”.

W latach 1990–1994 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Sztokholmie oraz attaché kulturalnym w Szwecji. W latach 1994–1995 prowadził telewizyjny program kulturalny „Pegaz”. W drugiej połowie lat 90. zasiadał w konwencie Ruchu Stu. Współpracował z „Twoim Stylem” (felietony „Notatnik erotyczny”) oraz „Zwierciadłem” (felietony „Czułym okiem”). Publikował na łamach „Życia Warszawy” i jego dodatku kulturalnego „Ex Libris”. W latach 2012–2013 był felietonistą tygodnika „Wprost”, następnie podjął współpracę z tygodnikiem „Przegląd”. W 2020 został gospodarzem autorskiego programu na antenie internetowej rozgłośni Halo.Radio, prowadził go do 2021.

Ostatnio wydane książki to: „Dom pisarzy w czasach zarazy” (2020), „Przed zmierzchem” (2021), „Arytmia i kwarantanna” (2021). Jest członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990 otrzymał Nagrodę Literacką im. Zygmunta Hertza. W 2008 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Kass

Poeta, od 1997 związany z Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu (od 2000 jest jego dyrektorem). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu. Autor licznych książek poetyckich: Do światła, Jeleń Thorwaldsena, Prószenie i pranie, 10 Gedichte aus Masurenland (wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), Przepływ cieni, Gwiazda Głóg, Pieśni miłości, pieśni doświadczenia, Wiry i sny, Pocałuj w usta światło, Czterdzieści jeden. Wiersze. Glosy, Ba!. i dwadzieścia jeden wierszy, Przestwór. Godziny, Pocałuj światło. 89 wierszy, Nie żałuj głaskania umierającemu, Ufność. Trzy poematy, Metaf. 20 wierszy o położeniu. Autor esejów Tak. Trzy eseje o poezji, dziennika Ręka pisząca.

Agata Tuszyńska

Pisarka, poetka i reportażystka. Autorka książek poetyckich: Wiersze (spółka poetów 1990); Zamieszkałam w ucieczce (Kresy 1993); Adresat nieznany (Diana 1997); Na cudzych brzegach (Diana 2001); Łęczyca (Diana 2001); Miejsce przy oknie (Nowy Świat 2003); Nadzieja 2 (Teatr NN 2010).

Jolanta Mąkosa

Scenografka,  scenarzystka i poetka. Absolwentka grafiki w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współautorka scenariusza m.in. do serialu „Pensjonat Pod Różą”. Autorka i scenografka „Od przedszkola do Opola”. Autorka książek poetyckich: „Ogrody wieczorem” (2012) i „Czytająca list” (2021).

Uta Przyboś-Christiaens

Malarka i poetka. Studiowała malarstwo w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli  oraz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Autorka książek poetyckich: Nad Wyraz, A TU TAK, Stopień, Prosta, Tykanie, Wielostronna  i Odłamki (tom polsko-bułgarski). Nominowana do Nagrody Nike. Córka poety Juliana Przybosia.

Robert Kania

Autor książek poetyckich: spot (Stowarzyszenie Salon Literacki, Warszawa 2014) nominacja w konkursie Złoty Środek Poezji 2015 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku, 39 haiku (Kontekst, Poznań 2015), wołynie i inne wiersze (Anagram, Warszawa 2017), noc amerykańska (issa BOOKS, Warszawa 2021 ).
Członek kapituły Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej oraz redakcji rocznika Ptaki Wędrowne. W latach 2015-2018 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Haiku.